Prof. Arben Malaj

Gjeneralitetet:

Datëlindja:                   19.09.1961

Vendlindja:                  Vlorë

Statusi civil:                 i martuar, me një fëmijë

Adresa e punës:             Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen   Rr. Budi, Pallati OTTO ap2 H 11/5  Tiranë; arben.malaj@gmail.com

Edukimi:        

Shkurt 2016               Titulli “Profesor”

2005 – 2006                   Senior Fellow Programme at Harvard University, Kennedy School of

                                    Government

1982 – 1985                 Fakulteti i Ekonomisë, Diploma për Financë

Eksperienca në punë:

2013 – në vazhdim :  Lektor me kohë të pjesëshme dhe të plotë pranë Fakultetit të

                                  Ekonomisë të Universitetit Tiranë dhe në universitete  private;

Korrik 2016  – Dhjetor 2019        Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë

2013 – 1997 :              Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, anëtar, zëvendëskryetar dhe           

                                    kryetar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave

2013 :                         Bashkëthemelues i Institutit për Politikat Publike dhe Mirëqeverisjen

2004 – 2005 :               Ministër i Financave; Guvernator pranë Bankës Botërore

2002 – 2003 :               Ministër i Ekonomisë   

1997 – 1998 :               Ministër i Financave    

1986 – 1997 :               Specialist dhe Drejtues, BKT, SME,  konsulent privat

– Karrierë e pasur profesionale; kontribut në fushën akademike dhe në shërbim të sektorit   

   publik;

– Autor i mjaft studimeve  ne fushen e ekonomisë;

– Udhëheqje doktorantëve për tematika  te sfidave ekonomike e financiare të zhvillimeve

– Botime dhe punime shkencore brenda dhe jashtë vendit;

– Autor/bashkautor i disa teksteve mësimore;

Prill 2018 – Shtator 2019   Konsull Nderi i Austrisë për Shqipërinë Jugore

2017 – 2019           President Nderi i Dhomës së Industrisë dhe Tregtisë  së Tiranës,

2015 – 2016 :          Koordinator i Këshillit Ekonomik të Bashkisë Tiranë