Perime

Teknologjia e Kultivimit te Domates

Kërkesat për kultivimin e domates në rajon janë rritur. Këto kërkesa mund plotësohet vetëm duke rritur sipërfaqen e prodhimit dhe rendimentin. Metodat më të mira të kultivimit, varietetet me prodhimtari të lartë dhe rezistente ndaj sëmundjeve do të luajnë një rol kryesor në përputhje me kërkesën e tregut. (Lexo me shume)

Semundjet e Bimes se Domates

Vrugu është një sëmundje shumë shkatërruese dhe shumë infektive që prek domaten dhe pataten (jo pataten e ëmbël). Ajo shkaktohet nga patogjeni kërpudhor, Phytophthora infestans. Ёshtë e përhapur gjatë sezonit të shirave dhe kur ka lagështi të tepërt ose lagështi ajrore. (Lexo me shume)

Demtuesit e Bimes se Domates

Këpushat janë të dukshme nga syri i lirë dhe ushqehen me lëngun bimor nga ana e poshtme e gjetheve. Ato shkaktojnë njollosje dhe nxirje të gjetheve që kthehen të verdha në të bardha. Dëmtuesi ka një gamë të gjerë strehuesish duke përfshirë bimët e egra dhe bimë të kultivuara si misri, etj. (Lexo me shume)

Konto e Domate Fushe

Kontoja Kulturale Domate Fushe pёr 1 Ha – Rendimenti 800 Kv/Ha (Lexo me shume)