Informacione te tjera te dobishme

Ndotja e Tokes

Ndotja e tokave ndikon në cilësinë dhe funksionin e tyre, në të ushqyerit e bimëve dhe si pasoje ne të gjithë ekosistemin. Ndotja e tokës është problematike, sepse frutat që janë prodhuar në këto sipërfaqe të cilat kane absorbuar një pjesë të substancave të dëmshme perbëjne rrezik për shëndetin e njeriut apo dhe substanca të dëmshme te prodhuara nga shpëlarje mund të hyjne ne shtresat nëntokësore dhe shkaktojnë ndotjen e tyre. Burimet e ndotjes së tokës Ka shumë burime të ndotjes së tokës. Shumica e substancave të dëmshme që ndotin tokën janë rezultat i aktivitetit njerëzor. lexo me teper

Rendesia e Analizes se Tokes

Kryerja e analizave të tokës ҫon në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njeriut, nëpërmjet kryerjes së kontrolluar të plehërimit dhe aplikimit të pesticideve nëpërmet protokolleve të bujqësisë së integruar. Rrjedhimisht kultivohen produkte bimore cilësore dhe të sigurta për shëndetin e njeriut dhe të kafshëve. Analizat e tokës mund të kryhen në Laboratorin Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT) si dhe në Qëndrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Tiranë (QTTB). lexo me teper